آب حلال - براق كننده

مقوله:TYRE PRESERVERS - BLACKENERS - SHINERS
كد:2.02.120
توضيحات : براق كننده لاستيك و پلاستيك و فلز وچوب . طريقه مصرف : بكاربردن به صورت جامد يا مايع در آب (1ز 1.1 تا 1.5 %) ورق تاريخ سلامت براي استعمال كننده هاي حرفه اي درخواست مي شود .

Video

http://www.voulis.com/files/2.02.120.mp4

محصولات

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy