Восок за сушење - светнување

Kатегорија:СУШАЧИ - СВЕТНУВАЧИ - ВОСОЦИ
Kод:2.01.060

Специјално дизајниран производ за сушење - светнување на автомобилот. Не остава траги на стакло. Може да се употребува како во автоматските четки така и за рачно нанесување со прскање со посебен сад под притисок или со обична рачна пумпица. Се раствара од 0.5 – 1.5% во вода

Video

http://www.voulis.com/files/2.01.060.mp4

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy