растворливо со вода средство за светнување на пневматици

одлично ги потемнува и светнува пневматиците, а може да се користи и за пластика,метал и дрво. Се раствара до 1 : 5 со вода

Video

http://www.voulis.com/files/2.02.120.mp4

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy