средство за чистење на автомобилски ладилници

Kатегорија:ЗА ЛАДИЛНИKOT НА АВТОМОБИЛОТ
Kод:2.07.040

Рад ефективно ги чисти автомобилските ладилници и цел систем за ладење и греење од бигор и р`ѓа без да влиае на металот

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy