средство за затнување на мали протекувања од ладилникот

Kатегорија:ЗА ЛАДИЛНИKOT НА АВТОМОБИЛОТ
Kод:2.07.050

Стоп ги спречува помалите протекувања од ладилникот и системот за ладење и греење. Не влиае на металот туку напротив адитивите кои ги содржи создаваат заштитен слој кој го спречува понатамошното р`ѓосување и кородирање. Останува во системот и спречува понатамошни протекувања. Може да се меша со сите видови на антифриз.

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy