средство за чистење на карбуратори со потопување

Специјално средство за чистење на растурени карбуратори, вентили и други карбонизирани делови. Предност на производот е не само одличното чистење туку и сјајот што му го дава особено на алуминиумот и неговите амалгами. Исто така е безбеден за магнезиум, железо,кадмиум и генерално сите метали. Предметите што треба да се чистат треба потполно да се потопат во него и тоа: карбураторите околу 15 минути а делови од моторот-карики-вентили-дизни и др. од 2 - 6 часа

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy