AdBlue

Πρόσθετο για Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης

Κατηγορία: AdBlue, Κωδικός: 2.10.000

Ευρωπαϊκή Ένωση - euro 4 & euro 5 κινητήρες

Για περιβαλλοντικούς λόγους, η Ε.Ε. θέσπισε την οδηγία euro 4 από τον Οκτώβριο του 2006 με όρια εκπομπής Οξειδίων του Αζώτου - ΝΟx τα 3,5gr/kWh. H επόμενη οδηγία euro 5 έχει ημερομηνία προσαρμογής το αργότερα έως τον Οκτώβριο του 2009 και ορίζει εκπομπές ΝΟx το ανώτερο 2,0 gr/kWh. Προκειμένου να συμμορφωθούν με τα παραπάνω όρια οι αυτοκινητοβιομηχανίες, κατέληξαν στη λύση της Επιλεκτικής κατάλυσης (SCR - Selective Catalytic Reduction). Με τη μέθοδο αυτή μειώνεται η εκπομπή Οξειδίων του Αζώτου ΝΟx κατά 90% - Υδρογονανθράκων HC και του Μονοξειδίου του Άνθρακα CO κατά 50 - 90% - μικροσωματιδίων PM κατά 30 - 50%.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος Επιλεκτικής Κατάλυσης (SCR)

Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, συνδυάζουμε τη βελτιστοποιημένη καύση του κινητήρα σε συνεργασία με ένα σύστημα τελικής επεξεργασίας των καυσαερίων με σκοπό την ελάττωση των επιπέδων οξειδίου του αζώτου (NOx). Βασικό στοιχείο της όλης διεργασίας είναι η χρήση του ΑdBlue. Το AdBlue ψεκάζεται στον σωλήνα καυσαερίων πριν τα καυσαέρια φτάσουν στον καταλύτη. Η υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί στον σωλήνα μετατρέπει το ΑdBlue σε αμμωνία. Κατόπιν, καθώς η αμμωνία και τα βλαβερά οξέα του αζώτου περνούν μέσα από τον καταλύτη, αντιδρούν μεταξύ τους και μετατρέπονται σε άζωτο και υδρατμούς , δύο στοιχεία που δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Για να καλύψουμε την οδηγία euro 4, το πρόσθετο αντιστοιχεί σε 3-4 % της ποσότητας του καυσίμου ενώ για την οδηγία euro 5 είναι 5-7 %.

Ποιότητα ΑdBlue

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι το AdBlue που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. Τυχόν χρησιμοποίηση πρόσθετου που δεν πληρεί της απαιτούμενες προδιαγραφές DIN 70070 και ISO 22241 είναι δυνατόν να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα που ποικίλουν από αυξημένη εκπομπή καυσαερίων έως την καταστροφή του καταλύτη και να δημιουργήσει ευρύτερα προβλήματα στον κινητήρα λόγω της αυξημένης πίεσης των καυσαερίων τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν στο σωστό χρόνο. Αυτό συμβαίνει επειδή η χαμηλής ποιότητας ΑdBlue μειώνει το μέγεθος των πόρων του καταλύτη και απενεργοποιεί τα στοιχεία κατάλυσης που βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Η Voulis Χημικά είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στη ζήτηση ενός υψηλής ποιότητος AdBlue και να σας παράσχει οποιαδήποτε εξειδικευμένη τεχνική πληροφορία επιθυμείτε.

To AdBlue είναι ένα μη τοξικό διάλυμα ουρίας σκοπός του οποίου είναι η μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες.

Το AdBlue δεν είναι ούτε επικύνδινο στη χρήση του ( εκρηκτικό ή εύφλεκτο) ,αλλά ούτε  και βλαβερό προς το περιβάλλον . Παρόλα αυτά, είναι διαβρωτικό εάν έρθει σε επαφή με ορισμένα υλικά και για αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα υλικά τόσο για την παραγωγή όσο και για την αποθήκευση του.

Σήμερα, κάθε κατασκευαστής φορτηγών και λεωφορείων έχει μοντέλα που απαιτούν τη χρήση ΑdBlue. Πιο συγκεκριμένα το ΑdBlue αποθηκεύεται σε μία ειδική  δεξαμενή και δεν αναμειγνύεται με το καύσιμο. Η χρήση του γίνεται μέσω ενός συστήματος που ονομάζεται SCR Selective Catalytic Reduction -Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης .

Ιδιαιτέρα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του οχήματος είναι το να χρησιμοποιείται AdBlue υψηλής ποιότητας . Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί  πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την παρασκευή του. Αυτά είναι το DIN V 70070 και το ΙSO 22241 όπως και οι κανονισμοί του CEFIC αναφορικά με την μεταφορά και την αποθήκευση του.  

Η ονομασία ΑdBlue είναι κατοχυρωμένο λογότυπο που ανήκει στην V.D.A.(Verband der Automobilindustrie) Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανιών.

 

 • Το ΑdBlue δεν είναι τοξικό και εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες δεν εμπερικλείει κίνδυνο για το περιβάλλον ή τον άνθρωπο.
 • Είναι ελαφρώς αλκαλικό διάλυμα με ph 9.
 • Το ΑdBlue δεν είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό αλλά είναι οξειδωτικό.
 • Εάν κάποια ποσότητα εκχυθεί έξω από το δοχείο δημιουργείται αρχικά ολισθηρότητα και κατόπιν κρυσταλλοποιήτε.

          Γι' αυτό θα πρέπει:

 • Να αποφεύγεται αυστηρά οποιαδήποτε επαφή του προϊοντος με υλικά άλλα εκτός από ανοξείδωτο - πλαστικό πολυπροπυλένιο - βιτόν ή τιτάνιο.       
 • Να αποφευγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια προς αποφυγή ερεθισμού. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
 • Να μην εκτίθεται το προιον σε θερμοκρασία κάτω από -11C (δημιουργείτε κρυσταλοποίηση) και πάνω από 30 C( δημιουργείτε σταδιακή αλλοίωση του μορίου)
 • Η ψύξη και απόψυξη δεν επηρεάζει το διάλυμα.
 • Οποιαδήποτε έκχυση έξω από το ρεζερβουάρ ΑdBlue καθαρίζεται με νερό.

Αν δεν βάλουμε AdBlue θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο κατασκευαστής έχει μελετήσει τον καταλύτη προκειμένου  να υποδέχεται καυσαέριο διαφορετικού τύπου με ελαφρύτερα στοιχεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χρειάζεται υψηλότερη μηχανική ενέργεια προκειμένου αυτά να περάσουν από τις άλλου τύπου κυψέλες του καταλύτη πράγμα που σημαίνει:

 1. υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου 5-7% άρα υψηλότερη οικονομική επιβάρυνση.
 2. πολύ γρήγορη καταστροφή του καταλύτη λόγω φραγμένων κυψελών.
 3. απώλεια της «βέλτιστης λειτουργίας» και απόδοσης της μηχανής.
 4. υψηλή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας
 5. τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση μέτρησης των καυσαερίων.

Σε μία προσπάθεια περιορισμού της περιβαντολλογικής μόλυνσης η Ε.Ε. έχει θεσπίσει ορισμένους κανόνες σε ότι έχει να κάνει με τα επιτρεπτά όρια εκπομπής καυσαερίων των οχημάτων. Όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτές .

H ισχύουσα οδηγία -γνωστή ως euro 4- της οποίας η εφαρμογή ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2006 - έχει ως όρια εκπομπής ΝΟx τα 3,5 gr/kWh.

H επόμενη οδηγία euro 5 με την οποία θα πρέπει να συμμορφωθούν οι βιομηχανίες βαρέων οχημάτων έχει ημερομηνία προσαρμογής το αργότερο έως τον Οκτώβριο του 2009 και ορίζει εκπομπές καυσαερίων ΝΟx το ανώτερο 2,0 gr/kWh.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα επιτρεπτά όρια όλων των ρυπογόνων καυσαερίων όπως ορίζονται από τις παραπάνω οδηγίες euro 4 και euro 5

EURO Emission standard (g/kWh)

EURO Emission standard (g/kWh)
  EURO 4  EURO 5 
NOx3.502.00
Carbon monoxide1.501.50
Hydrocarbons0.460.46
Carbon particles0.020.02

Σε ορισμένες χώρες όπως στη Γερμανία δίδονται ορισμένες φοροελαφρύνσεις σαν κίνητρο αγοράς για αγορά οχημάτων που πληρούν τις προδιαγραφές euro 5 πριν ξεκινήσει η ισχύς του κανονισμού.

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, συνδυάζουμε την βελτιστοποιημένη καύση του κινητήρα σε συνεργασία με ένα σύστημα τελικής επεξεργασίας των καυσαερίων με κύριο σκοπό την ελάττωση των επιπέδων οξειδίου του αζώτου (ΝΟx). Bασικό στοιχείο της όλης διεργασίας είναι η χρήση του AdBlue®.

To AdBlue® ψεκάζεται στον σωλήνα καυσαερίων πριν τα καυσαέρια φτάσουν στον καταλύτη. Η υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί στον σωλήνα μετατρέπει το AdBlue® σε αμμωνία. Κατόπιν, καθώς η αμμωνία και τα βλαβερά οξέα του αζώτου περνούν μέσα από τον καταλύτη, αντιδρούν μεταξύ τους και μετατρέπονται σε άζωτο και υδρατμούς, δύο στοιχεία που δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

To κόστος του AdBlue® μεταβάλλεται από πολλούς παράγοντες . Βασικός παράγοντας είναι η ποσότητα αγοράς και ο τόπος αγοράς . Το AdBlue® διατίθεται τόσο σε δοχείο 10 λτ όσο και σε βαρέλι 210λτ, δεξαμενή 1000 λτ ή μέσω αντλιών σε πρατήρια καυσίμων.

Επίσης ένας άλλος παράγοντας είναι το κόστος παραγωγής της πρώτης ύλης του ΑdBlue που είναι η ουρία . Προκειμένου να παραχθεί η ουρία απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ενέργειας .Κατά συνέπεια το κόστος του ΑdBlue επηρεάζεται άμεσα από το κόστος της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά.

Εντούτοις οι κατασκευαστές μερίμνησαν για την βελτιστοποιημένη απόδοση του κινητήρα. κάτι που σημαίνει υψηλό βαθμό απόδοσης του κινητήρα και κατά συνέπεια οικονομία σε καύσιμο (περίπου 5%).

Με αυτό τον τρόπο το κόστος του ΑdBlue σχεδόν αποσβένεται.

Σε ότι έχει να κάνει με την ποσότητα του AdBlue® που απαιτείται να ψεκαστεί, αυτή είναι ανάλογη της οδηγίας αναφορικά με την μείωση των καυσαερίων που θέλουμε να υπερκαλύψουμε .

Έτσι για την οδηγία euro 4 η ποσότητα του διαλύματος αντιστοιχεί σε 3-4 % της ποσότητας του καυσίμου ενώ για την οδηγία euro 5 είναι 5-7%.

Όπως αντιλαμβανόμαστε αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για την ομαλή προσαρμογή σε μελλοντικές αυστηρότερες οδηγίες καθώς θα μπορούμε να τις καλύψουμε με την ίδια μέθοδο χωρίς να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του κινητήρα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιούμε AdBlue® ψηλής ποιότητας. Τυχόν χρησιμοποίηση διαλύματος που δεν πληρεί τις προδιαγραφές DIN 70070 και ΙSΟ 22241 είναι δυνατόν να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα που ποικίλουν από αυξημένη εκπομπή καυσαερίων έως την καταστροφή του καταλύτη και να προκαλέσει ευρύτερα προβλήματα στον κινητήρα λόγω της αυξημένης πίεσης των καυσαερίων τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν στο σωστό χρόνο. Αυτό συμβαίνει επειδή η χαμηλής ποιότητας ΑdBlue μειώνει το μέγεθος των πόρων του καταλύτη και απενεργοποιεί τα στοιχεία κατάλυσης που βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Βασικό πλεονέκτημα της χρήσης AdBlue® είναι η μείωση των εκπομπών Οξειδίου του Αζώτου NOx κατά 90%, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τους ρύπους των Υδρογονανθράκων HC και του Μονοξειδίου του Άνθρακα CO κατά 50-90%,καθώς και των μικροσωματιδίων ΡΜ κατά 30-50%. Μελλοντικές αυστηρότερες οδηγίες σχετικά με τη μείωση των ρύπων θα μπορούν να καλυφθούν με την εφαρμογή του ίδιου συστήματος.

Πέραν αυτού το σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί ΑdBlue απαιτεί λίγη μόνο και χαμηλού κόστους συντήρηση ενώ δεν επηρεάζεται από το χαμηλής ποιότητας καύσιμο.

Επίσης οι κατασκευαστές φρόντισαν ώστε οι κινητήρες των οχημάτων που φέρουν το σύστημα SCR AdBlue® να έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης. Με αυτό τον τόπο γίνεται εξοικονόμηση καυσίμου περίπου 5%.

 • Η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 30 °C. Σε αντίθετη περίπτωση προκαλείται υδρόλυση στο προϊόν και μειώνεται η απόδοση και ο χρόνος ζωής του.
 • Ο χρόνος ζωής ΑdBlue είναι τουλάχιστον 12 μήνες.
 • Η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των -11 °C προκειμένου να μην κρυσταλοποιηθή. Σε περίπτωση επαναφοράς του σε θερμοκρασία άνω των -11 °C επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα.
 • Δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις ηλιακές ακτίνες γιατί αλλοιώνεται.
 • Η συσκευασία του θα πρέπει να είναι ερμητικά κλειστή ώστε να προστατευτεί το υλικό από τυχόν μόλυνση του.

Το ΑdBlue® προσφέρεται :

 • σε δοχείο 10 lt 
 • σε βαρέλι 210 lt 
 • σε δεξαμενή 1000 lt 
 • στα πρατήρια υγρών καυσίμων χύμα σε αντλία.

Τώρα πλέον σχεδόν σε όλα τα πρατήρια των Εθνικών Οδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και σε αρκετα πρατήρια της επαρχίας.

Για συγκεκριμένη περιοχή επικοινωνίστε μέσω του site για πληροφορίες . 

Εάν ο κατασκευαστής του φορτηγού επιτρέπει τη χρήση βιοκαυσίμων δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παρόλα αυτά επειδή με την χρήση βιοκαυσίμων αυξάνεται η εκπομπή ΝΟx θα πρέπει να αυξηθεί η ποσότητα του ΑdBlue που καταναλώνεται προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές με τους ρύπους οδηγίες.

Πλεονεκτήματα τεχνολογίας SCR (AdBlue) έναντι ΕGR

 1. Το σύστημα SCR δεν επηρεάζει την συχνότητα και το κόστος των service , σε αντίθεση με το EGR το οποίο έχει επιπρόσθετα κόστη συντήρησης ,πιο συχνές αλλαγές λαδιών και φίλτρων, ενώ το λάδι που απαιτείται να τοποθετείται σε ένα κινητήρα εφοδιασμένο με EGR πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας ,άρα και ακριβότερο από αυτό που απαιτείται σε ένα κινητήρα με σύστημα SCR.
 2. Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Ένα όχημα με σύστημα SCR και με εκπομπές ρύπων Εuro 4 έχει κατανάλωση 2-3 % λιγότερη από ότι σε ένα αντίστοιχο όχημα με προδιαγραφές Euro 3 και 4-8 % σε σχέση με το EGR.
 3. Mε το σύστημα SCR o κινητήρας δουλεύει ελεύθερος χωρίς διατάξεις στραγγαλισμού σε αντίθεση με το EGR ενώ δεν κινδυνεύει από φθορά ο κινητήρας λόγω επανακυκλοφορίας κρύων καυσαερίων κάτι που είναι πιθανό με το EGR.
 4. Είναι εφικτή η μετατροπή σε Euro 2 για εξαγωγή ως μεταχειρισμένο.

Προκειμένου να συμμορφωθούν οι κατασκευαστές επέλεξαν δύο συστήματα:

Το SCR (σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης) με AdBlue και 

Το EGR (σύστημα επανακυκλοφορίας των καυσαερίων)  

Η μέθοδος αυτή λειτουργεί στη φιλοσοφία της επανακυκλοφορίας μέρους των καυσαερίων πίσω στους κυλίνδρους της μηχανής.

Αυτό συμβαίνει κυρίως για τις χώρες της Ασίας, της Αφρικής και άλλων χωρών όπου ακόμη δεν υπάρχει AdBlue.

Επίσης, για τις εταιρείες ενοικίασης φορτηγών οι οποίες δεν ενδιαφέρονται για το επιπλέον κόστος της EGR τεχνολογίας.

Παρόλα αυτά όλες οι εταιρείες παραδέχονται την υπεροχή της SCR τεχνολογίας ως πιο απλή, με καλύτερες αποδόσεις και πολυ πιο συμφέρουσα. 

Video

http://www.voulis.com/files/AdBlue_720.mp4 AdBlue Technology

Video

Προϊόντα

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies