كف فعال كننده - قابليت تميز كنندگي عالي

مقوله:FOAMS
كد:2.01.050

یک محصول فوم کننده که فوم فعال آن کاملا سطح را می پوشاند. بدون استفاده از برس یا اسفنج (80 درصد موارد) بدن را به آرامی و بی ضرر تمیز می کند. ایده آل برای ماشین های جدید یا تازه رنگ شده. الف) بر روی برس های حرفه ای با نازل تزریق فوم ب) با فومرهای مخصوص اسپری و ج) به صورت دستی استفاده می شود. مقدار مصرف: 1-5% رنگ سفید

Video

http://www.voulis.com/files/active-1080p.mp4

محصولات

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy