Средство за чистење-одмастување без вода МИЕЊЕ МОТОР БЕЗ ВОДА

Чисти и отстранува масло од метални делови. Се употребува чисто без разредување. Во случај да не сакате да го миете моторот со вода издувајте го напрсканото место со воздух под притисок или избришете со крпа

Video

http://www.voulis.com/files/2.02.025.mp4

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy