средство за чистење на бетон

Kатегорија:ЈАКИ ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТЕЊЕ
Kод:2.03.020

Моќно средство за чистење на бетон, мермер и слични површини. Не влиае на метал. Може да се нанеси со четка на површината и треба да се исплакне со многу вода. Исто така може да се чистат и камиони за превоз на бетон и градежни материјали Може да се употребува чисто, неразредено и во сооднос до 1:10 во зависностод староста на бетонот

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy