антифриз за воздушни кочници

Ер брејк не дозволува влагата во системот на воздушните кочници да замрзне во зимскиот период. Содржи адитиви кои создаваат заштитен слој кој го спречува понатамошното р`ѓосување и кородирање и ги омекнува гумиците за вентилите да немаат проблем.

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy