антибактериско средство

По чистењето се прскаат површините за да се дезинфицираат.Се препорачува за употреба кај возила за превоз на храна. Исто така може да се употреби и за дезинфицирање на филтрите од клима уредите. Се разредува од 2-5%

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy