средство за чистење на стакло

професионално средство кое не остава траги и статички електрицитет и нуди одлична видливост во текот на возењето. Се употребува чисто

Video

http://www.voulis.com/files/2.02.070.mp4

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy