средство за чистење резервни делови

Клин парт е производ специјално направен да ги раствара маслото и мрснотнотиите и перфектно да ги чисти растурените делови од моторот.Може да се употребува и за рачно чистење и во специјалните кади за чистење на резервни делови.

Video

http://www.voulis.com/files/2.40.020.mp4

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy