емулзија за гуми ЧИСТИ-ПОЦРНУВА-СВЕТНУВА-ШТИТИ ОД СОНЦЕТО

Навлегува длабоко во порите на гумата при што ја штити од сончевата радијација,мали огребаници и оштетувања. Долготрајно и перфектно ја поцрнува гумата. За најдобри резултати не ја растварајте !

Video

http://www.voulis.com/files/2.02.045.mp4

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy