АДИТИВИ - ЧИСТАЧИ НА ИНЈЕКТОРИ

b-clean

b-clean
адитив за чистење на дизни и вентили
DЕТАЛИ

b-treatment

b-treatment
адитив за подобрување на октаните на бензинот
DЕТАЛИ

d-clean

d-clean
адитив за прочистување на дизни
DЕТАЛИ

d-treatment

d-treatment
адитив за покачување на цетаните на дизелот
DЕТАЛИ

екстра бурнинг

екстра бурнинг
адитив за подобро согорување на нафтата
DЕТАЛИ

екстра мото

екстра мото
адитив за подобрување на согорувањето кај моторите од моторциклите.
DЕТАЛИ

екстра аутборд

екстра аутборд
адитив за подобрување на согорувањето кај бродски мотори
DЕТАЛИ

fu-ele

fu-ele
адитив за абсорпција на вода и чистење на дизни
DЕТАЛИ

стоп нокинг

стоп нокинг
адитив за вентилите
DЕТАЛИ

antirust

antirust
Fuel tanks antirust 1 : 5.000
DЕТАЛИ

biopet

biopet
Discourages the creation of fungus mud
DЕТАЛИ

multi b-packet

multi b-packet
Micro ceramic tech - gasoline improvers packet
DЕТАЛИ

multi d-packet

multi d-packet
Micro ceramic tech - Diesel improvers packet
DЕТАЛИ

stabilizer

stabilizer
Stabilizer - dispersant 1 : 2.000
DЕТАЛИ

E10 multi packet

E10 multi packet
High technology improvement package suitable for up to E10 fuels
DЕТАЛИ

E10 packet concentrated

E10 packet concentrated
High technology improvement package suitable for up to E10 fuels
DЕТАЛИ

pro-scr

pro-scr
Адитив за активен систем за вбризгување
DЕТАЛИ

Производи

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy