АДИТИВИ - ЧИСТАЧИ НА ИНЈЕКТОРИ

бензин клин

бензин клин
адитив за чистење на дизни и вентили
DЕТАЛИ

бензин тритмент

бензин тритмент
адитив за подобрување на октаните на бензинот
DЕТАЛИ

дизел клин

дизел клин
адитив за прочистување на дизни
DЕТАЛИ

дизел тритмент

дизел тритмент
адитив за покачување на цетаните на дизелот
DЕТАЛИ

екстра бурнинг

екстра бурнинг
адитив за подобро согорување на нафтата
DЕТАЛИ

екстра мото

екстра мото
адитив за подобрување на согорувањето кај моторите од моторциклите.
DЕТАЛИ

екстра аутборд

екстра аутборд
адитив за подобрување на согорувањето кај бродски мотори
DЕТАЛИ

фјул

фјул
адитив за абсорпција на вода и чистење на дизни
DЕТАЛИ

стоп нокинг

стоп нокинг
адитив за вентилите
DЕТАЛИ

biopet

biopet
Discourages the creation of fungus mud
DЕТАЛИ

Производи